• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Kørekort og medicin: Sundhedsstyrelsen har øget fokus på vanedannende medicin for at øge trafiksikkerheden. Der vil derfor løbende blive taget stilling til brug af medicin og evne til at føre motorkøretøj. Det er lægens ansvar at vurdere, om patienten er i stand til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende vis. Skønner lægen, at patienten ikke kan føre motorkøretøj på betryggende vis, har lægen pligt til at meddele patienten, at der skal holdes kørselspause, samt i hvor lang tid kørselspausen skal vare.

Vanedannende medicin, receptfornyelse og løbende vurdering: Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til læger om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Fokus er fortsat på patientsikkerheden, især på at undgå at patienter bliver afhængige af medicinen eller får andre alvorlige bivirkninger. Når medicinen bruges over tid udvikler man tolerans, dvs. medicinen virker mindre smertestillende eller beroligende, men bivirkninger er der fortsat, og man bliver afhængig. Det gælder især smertestillende medicin som morfin og morfinlignende præparater, f. eks. tramadol, sovetabletter f.eks. Imozop/zolpidem og beroligende som f.eks. Oxapax. Ved ordination og receptfornyelse af vanedannende medicin skal der som udgangspunkt foretages vurdering af behov, receptfornyelse skal derfor foregå ved personligt fremmøde i lægehuset eller ved hjemmebesøg og ikke ved telefon- eller internet/e-mail-konsultation. Man stiler mod kort behandlingsvarighed, da balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger vil være ufordelagtig for mange patienter ved langtidsbehandling (mere end to uger).

Medicinsk cannabis: Pr. 1/1-2018 er forsøgsordningen omkring medicinsk cannabis indtrådt. Den muliggør, at alle læger kan udskrive medicinsk cannabis. Brenderup lægehus finder, at der på det foreliggende vidensgrundlag  ikke er tilstrækkelig bevis for virkning og ikke mindst bivirkninger af medicinsk cannabis. Vi har derfor besluttet, at det ikke bliver udskrevet i vores lægehus førend vi har mere viden om virkninger og bivirkninger. Denne holdning støttes endvidere af Lægeforeningen samt Dansk Selskab for Almen Medicin. I enkelte tilfælde kan man evt. henvise til Smertecenter Syd OUH, som har besluttet at stille sig i spidsen for indsamling af viden om medicinsk cannabis. Det bliver en lang proces, som kommer til at kræve tålmodighed af patienter og praktiserende læger. Det vil kun være udvalgte patienter som tilbydes behandling.