• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

I Brenderup Lægehus er vi 4 læger og 2 personaler. Vi har alle suppleret vores faglige uddannelse med praksisrelevant efteruddannelse til gavn for patientbehandlingen.

Klinikken er godkendt som uddannelsessted for yngre læger til speciale i almen medicin.

Vi ønsker at tilbyde vores patienter en høj grad af service, og vores mål er i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen og kommunerne at give den enkelte patient tryghed i en gensidig respektfuld dialog.

Langt de fleste problemer vi bliver stillet overfor, kan vi løse i egen lægepraksis. Hvis vi i samråd med den enkelte patient mener, der er behov for specialisthjælp, yderligere undersøgelser eller eventuelt hospitalsindlæggelse, aftales dette under konsultationen.

Som patient er du tilmeldt hele lægepraksis og ikke den enkelte læge. Du kan selvfølgelig altid bestille tid hos den læge du kender bedst, men i akutte tilfælde vil du blive behandlet af den læge, som har tid den aktuelle dag.

Patienter med kroniske sygdomme som diabetes, hjertesygdom, forhøjet blodtryk, astma, KOL, kroniske smerter vil opleve, at vi arbejder tværfagligt, hvilket vil betyde at nogle kontroller foretages af personalet og andre af lægen. Denne teambehandling betyder, at vi udnytter alle kompetencer i vores hus til at sikre den højeste kvalitet i behandlingen af vores patienter.